مذهبی

شور ترکیبی | کربلایی امیر برومند و کربلایی محسن عراقی | پلان3

دهه سوم محرم الحرام 1399 هیئت عشاق الرضا (ع) تهران تهیه شده توسط خانه هنر پلان3 علی علی علی تمثال داورعلی علی علی جان پیمبرعلی علی علی هم کف زهراعلی علی علی سقای کوثرساقی امشبتو بساز این حال مرادرمی خوانه بگشادر میخوانه بگشا ساقیدیوانگی زده بالاسبو به دستم کاسهعقلمو زدم شکستممستانه مستانه جانانه جانانهصد و ده بار میزنم پیمانهعلی یا علی یا علی یل حیدد****خاطرات حرمو می گیرم تو بغلمتا یه کم آروم بشه آغوشمچای داغ روضه رو یاد چای اربعینبا کمی از تربتت می نوشمپدر و مادرم فدا ، پدر و مادرت حسینالهی که پایین پات بمیره نوکرت حسینیا ثارالله وابن ثارهبی قراری می کنه ، لبای نوکر توکه تو حسرت یه بار پابوسهبوسه روی تربتت میزنه حس می کنهکه زمین حرمو می بوسهپدر و مادرم فدا ، پدر و مادرت حسینالهی که پایین پات بمیره نوکرت حسینیا ثارالله وابن ثاره****گردان118 تو سپاه 315تموم زندگیم رقیهشور بندگیم رقیهدستمو می گیره پاشموقت خستگیم رقیهگردان118 تو سپاه 315منه ایماندی رقیهجسمیمه جاندی رقیهآدی طوفاندی رقیهشاه بانو یارقیهکلب آستان تو هستمبی قرارم سر به دارممن به جز رقیه دلبری ندارمگردان118 تو سپاه 315نقش نگین رقیه نازنین رقیهویرونه کردی کوفه رو صدآفرین رقیهعشق نبی رقیهعشق حسن عقش یل ام البنین رقیهبه عالمی ناز می کنمبا ذکرت اعجاز می کنمحس می کنم با اسم توتا حرم پرواز می کنمبا تو میسازه دلمwww.pelan3 www.instagram /pelan3https:// pelan_3تخصصی ترین مرکز تصویربرداری از برنامه های مذهبی/همایش ها/سمینارها مشاوره، سفارشات از طریق شماره تماس ٠٩١٣٢٧٧٧٩٧٠

شور ترکیبی | کربلایی امیر برومند و کربلایی محسن عراقی | پلان3

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا