فرهنگ

تندترین فلفل های جهان که خوردنشان جرات میخواهد + عکس

10 نمونه از تندترین فلفل های سراسر دنیا

فلفل تند است و این واقعیتی ثابت شده اما تندترین این ادویه آتشین کدام است ؟ فلفل شبح یا فلفلی که خوردنش به طور خالص می تواند موجب مرگ انسان شود ؟ ادامه این بخش از سرگرمی نمناک مختص معرفی تندترین فلفل های دنیاست.

تندترین فلفل های جهان چه نام دارند

1.فلفل اکس

اد کری فلفل اکس را در سال 2012 در بیش از میلیون ها اسکویل گرما داد ، فلفلی کهاگر به صورت خالص مصرف شود برای انسان بسیار خطر ناک است.

تندترین فلفل های جهان

باتند ترین فلفل های جهان آشنا شوید

2.فلفل کارولینا

در رتبه دوم از تندترین فلفل ها در جهان با 2.2 میلیون اسکویل واحد گرما می باشد .

تندترین فلفل ها

تند ترین فلفل های جهان را بشناسید


3.ترینداد مورگواسکورپین

این فلفل در سال 2012 رکورد جهانی را قبل از اینکه با کارولینا جابه جا شود زد. افرادی که جرئت خوردن این فلفل را داشتند میگفتند که در ابتدا آنقدر ها هم بد بنظر نمیآمد اما به سرعت تندی آن افزایش پیدا میکند.

تندترین فلفل های دنیا

آشناییباتند ترین فلفل های جهان

4.فلفلی ملقب به فشار مغزی

شماره ی چهار از لیست مان حرف را تمام میکندبا این حال نوع دیگری از 7 فلفل گلخانه ای وجود دارد به نام فشار مغزی نزدیک به 2 میلیون اسکویل و این یکی از بزرگترین بمب های کپسایسین شناخته شده برای بشر است.

5. فلفل پات پریمو

نوعی فلفل پیوندی در بین 7 فلفل ارجینال گلخانه ای و ناگاموریچ درجه ی حرارت آن میتواند تا 1.9 درجه ی تندی اسکویل برسد.

تندترین فلفل های سراسر جهان

تندترین انواع فلفل های دنیا

6.فلفل پات دوگلا

این فلفل تند همچنین به اسم شکلات نیز نامیده می شود دلیلش رنگ قهوه ای مایل به تیره ی این فلفل می باشد که به شکلات شباهت دارد. بعنوان یک فلفل ریز این یک قدرت عجیبی است به اندازه 1.8 میلیون درجه تندی.

7.عقرب ترینیداد فلفل بوچ

اسم این فلفل به خاطر بوچ تیلور سازنده این فلفل است. انتهای این فلفل شباهت به دم عقرب دارد و نزدیک به 1.5 میلیون واحد تندی را داراست.

تندترین فلفل های جهان

10 نمونه از انواع تندترین فلفل های جهان

8.افعی ناگا

دارای 1.35 میلیون واحد تندی و همانند اسمش خطر ناک است.

9.برکپور

تنوع برکپور از 7_فلفل گلخانه ای شیرین و گرمسیری هستند. با این حال تندی حدود 1.3 میلیون اسکویل را دارند.

تندترین فلفل ها

فلفل شبح یکی از تندترین فلفل های دنیا

10.فلفل شبح

بوت جولونکیا که اغلب به اسم فلفل شبح خوانده می شوند یکی از اولین سوپر فلفل های مدرن بودند. اگرچه توسط فلفل های پیوندی جدید عقب افتاده اند اما هنوز قدرتی در حدود 1 میلیون واحد تندی را درخود دارند.
صفحه اصلی پست: سایت نمناک اخبار  NEWS

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا