تفریحی

صدای زیاد کیت مکش ریو در حرکت

صدای بسیار زیاد کیت مکش ریو در حرکتفیلتر بیرون از خودرو قرار داره و مسیر لوله هم بلند هست ب همین دلیل صدای زیادی ایجاد میکنه

صدای زیاد کیت مکش ریو در حرکت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا