اقتصادی

رشد ۳۰ درصدی بارش نسبت به دوره بلندمدت؛ ۱۲۰ درصد بارش یکسال زراعی تامین شد

رشد ۳۰ درصدی بارش نسبت به دوره بلندمدت؛ ۱۲۰ درصد بارش یکسال زراعی تامین شد

وظیفه گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون میزان بارش نسبت به دوره بلندمدت ۳۰ درصد رشد داشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا