هنر و رسانه

پست اصفهان دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی را تحویل بیمه شدگان می‌دهد

پست اصفهان دفترچه‌های درمان تامین اجتماعی را تحویل بیمه شدگان می‌دهد

در راستای کمک به کاهش گسترش ویروس کرونا و کاستن از تردد‌های شهروندان به منظور تعویض دفتر چه‌های درمان تامین اجتماعی، پست اصفهان این دفترچه‌ها را پس از صدور به آدرس بیمه شدگان ارسال می‌کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا