videos

چگونه یک نام برای برند محصول یا خدمات خود انتخاب کنیم؟

.

چگونه یک نام برای برند محصول یا خدمات خود انتخاب کنیم؟

نام و هویت بصری برند در برندینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. سازمان ها و شرکت ها اگر بتوانند از این ابزار قدرتمند استفاده کنند به آسانی می توانند خودشان را از رقبای دیگر در زمینه کاری شان متمایز کنند و این متمایز شدن باعث می شود مردم بیشتر به سمت آنها جذب شوند و تمایل به استفاده از خدمات آنها داشته باشند. مثلاً اولین راه برای اینکه یک شرکت از این هویت برخوردار شود انتخاب یک نام منحصر به فرد و اختصاصی است. https://www.saynadesign.com/portfolio/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

چگونه یک نام برای برند محصول یا خدمات خود انتخاب کنیم؟

نام و هویت بصری برند در برندینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. سازمان ها و شرکت ها اگر بتوانند از این ابزار قدرتمند استفاده کنند به آسانی می توانند خودشان را از رقبای دیگر در زمینه کاری شان متمایز کنند و این متمایز شدن باعث می شود مردم بیشتر به سمت آنها جذب شوند و تمایل به استفاده از خدمات آنها داشته باشند. مثلاً اولین راه برای اینکه یک شرکت از این هویت برخوردار شود انتخاب یک نام منحصر به فرد و اختصاصی است. https://www.saynadesign.com/portfolio/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

نام و هویت بصری برند در برندینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. سازمان ها و شرکت ها اگر بتوانند از این ابزار قدرتمند استفاده کنند به آسانی می توانند خودشان را از رقبای دیگر در زمینه کاری شان متمایز کنند و این متمایز شدن باعث می شود مردم بیشتر به سمت آنها جذب شوند و تمایل به استفاده از خدمات آنها داشته باشند. مثلاً اولین راه برای اینکه یک شرکت از این هویت برخوردار شود انتخاب یک نام منحصر به فرد و اختصاصی است. https://www.saynadesign.com/portfolio/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا