videos

نهادینه کردن اثرپیگمالیون چه سودی خواهد داشت؟

.

نهادینه کردن اثرپیگمالیون چه سودی خواهد داشت؟

درود همانطورکه اطلاع دارید #خطای #اثرپیگمالیون #Pygmalio_Effect نیز مانند همه پدیده‌ها علاوه بر #تهدیداتی که ممکن است در #سیستم ایجاد کند دارای #مزایا و #فرصت‌های خوبی هم هست. در این ویدئو به بخشی از این #امتیازات خواهیم پرداخت.

نهادینه کردن اثرپیگمالیون چه سودی خواهد داشت؟

درود همانطورکه اطلاع دارید #خطای #اثرپیگمالیون #Pygmalio_Effect نیز مانند همه پدیده‌ها علاوه بر #تهدیداتی که ممکن است در #سیستم ایجاد کند دارای #مزایا و #فرصت‌های خوبی هم هست. در این ویدئو به بخشی از این #امتیازات خواهیم پرداخت.

درود همانطورکه اطلاع دارید #خطای #اثرپیگمالیون #Pygmalio_Effect نیز مانند همه پدیده‌ها علاوه بر #تهدیداتی که ممکن است در #سیستم ایجاد کند دارای #مزایا و #فرصت‌های خوبی هم هست. در این ویدئو به بخشی از این #امتیازات خواهیم پرداخت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا