زندگی

نحوه بیمه بازنشستگی زنان خانه دار چگونه است؟+ جزئیات

نحوه بیمه بازنشستگی زنان خانه دار چگونه است؟+ جزئیات

بیمه زنان خانه دار از جمله بیمه هایی است که با گسترش چتر بیمه ای در کشور تعریف شده و بخشی از زنان که تحت پوشش هیچ بیمه ای -به لحاظ بازنشستگی- نیستند را تحت پوشش می گیرد.

نحوه بیمه بازنشستگی زنان خانه دار چگونه است؟+ جزئیات

به گزارش منیبان؛ تمامی زنان خانه دار ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی، تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار گیرند.

بیمه زنان خانه‌دار مناسب چه کسانی است؟

زنانی که شاغل نبوده یا فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.

زنانی که مدتی مشغول به کار بوده اند و سابقه پرداخت حق بیمه دارند، اما آن را ادامه نداده‌اند، می‌توانند از بیمه زنان خانه‌دار و مزایای آن استفاده کنند.

شرایط بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار

زنان خانه داری که کمتر از ۵۰ و بیشتر از ۱۸ سال سن دارند می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اقدام کنند. در صورتی که سن متقاضی هنگام انعقاد قرارداد بیش از سن ۵٠ سال باشد، در صورتی درخواست وی پذیرفته می‌شود که معادل هر سال سن مازاد بر ۵٠ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.

به عنوان مثال، در صورتی که متقاضی ۵۴ سال سن در زمان درخواست قرارداد بیمه داشته باشد بایستی دارای ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشد.

در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار سابقه بیمه داشته باشید؛ کلیه سوابق قبلی نیز هنگام بازنشستگی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

به این گروه از بیمه‌شدگان، تعهدات کوتاه مدت همانند کمک هزینه ازدواج، هزینه ایام بیماری و بارداری تعلق نمی‌گیرد. اما سایر امتیاز‌های سازمان تامین اجتماعی از جمله از کار افتادگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی -در صورت تعیین آن در قرارداد- پرداخت حقوق بازنشستگی و بهره مندی از امتیاز‌های دفترچه درمانی در صورت واریز حق سرانه درمان (حق سرانه درمان برای هر نفر در سال ۹۷، ۴۴ هزار تومان است) به این گروه تعلق می‌گیرد.

در این نوع از بیمه، افراد واجد شرایط می‌توانند با داشتن ۵۵ سال سن تمام و ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه از بازنشستگی و دریافت مستمری سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

متقاضی بیمه زنان خانه‌دار در صورتی که پدر خانواده فاقد پوشش بیمه‌ای باشد، می‌تواند با پرداخت حق سرانه درمان فرزندان خود را بیمه درمانی نماید.

در این نوع از بیمه، فرانشیز بیمه برای خدمات درمانی بستری ۱۰ درصد و برای خدمات پزشکی سرپایی ۳۰ درصد است.

شرایط بازنشستگی بیمه زنان خانه‌دار

بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه

بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه

بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولین قانون کار

بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور

بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان

داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی

داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی

داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

بانوانی که سن آنها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ده سال سابقه، با ده روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

حق بیمه پرداختی در بیمه زنان خانه دار

سازمان تامین اجتماعی سه سطح از تعهدات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است؛

نوع اول با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود.

نوع دوم نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد است و شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی خواهد بود.

نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصدی، شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی می‌شود.

نکته با اهمیت این است که 2 درصد این نرخ‌ها را دولت متعهد شده است. به این ترتیب در سال جاری با توجه به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار:

برای مدل اول یعنی نرخ پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ۱۲ درصد، مبلغ ماهانه ۲۳۰ هزار تومان

برای مدل دوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد مبلغ ماهانه ۲۶۷ هزار تومان

برای مدل سوم یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصد، مبلغ ماهانه ۳۴۳ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

این مبالغ برای هر سال متغیر بوده و بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال معین می‌شود.

مزیت بیمه زنان خانه‌دار سازمان تامین اجتماعی

در طرح زنان خانه‌دار ابتدا انتخاب نرخ‌ها با متقاضی است. بعد از انتخاب نرخ توسط متقاضی با توجه به شرایط او از لحاظ سابقه و وضعیت سلامتش نرخ پرداخت حق بیمه مشخص می‌شود، اما مزیت دوم بیمه زنان خانه‌دار به اجباری نبودن بحث بیمه درمانی مربوط می‌شود.

ممکن است یک زن خانه‌دار از خدمات بیمه درمانی همسرش استفاده کند، در این صورت ضرورتی ندارد این فرد، حق بیمه درمان هم بپردازد. به عبارتی می‌تواند قرارداد بدون بیمه درمانی با تامین اجتماعی منعقد کرده و همچنان از خدمات درمانی بیمه همسر استفاده کند و تعهدات بلندمدت شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.

به‌عنوان مثال دختر مجردی که در خانه پدر زندگی می‌کند، می‌تواند از خدمات درمانی بیمه پدر، مادامی که ازدواج نکرده یا اشتغال به کار ندارد، بهره‌مند شود و تعهدات بلندمدت را در قرارداد بدون درمان از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند.

محاسبه حق بیمه پرداختی زنان خانه دار

حق بیمه پرداختی در بیمه زنان خانه دار از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ حق بیمه یک ماهه = نرخ انتخابی سهم بیمه شده * مدت یک ماه ( ٣١ و ٣٠ روزه )*  حداقل دستمزد روزانه در سال مورد نظر

حداقل دستمزد روزانه در سال مورد نظر: هر ساله توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد که برای سال ۹۸ برابر است با ۵۰۵۶۲۷ ریال

نرخ انتخابی سهم بیمه شده: بیمه شده هنگام عقد قرارداد بیمه می‌تواند به انتخاب خود یکی از سه نرخ 12، 14 و 18 درصد را انتخاب کند.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، میزان پوشش بیمه در هر یک از سه نرخ 12، 14 و 18 درصد متفاوت است. به عنوان مثال، با توجه به دستمزد سال ۹۸مبلغ حق بیمه یک ماه فردی با نرخ انتخابی 12 درصد در ماه مهر ماه برابر است با:

 ( مبلغ یک ماه به ریال ) ۱۸۲۰۲۵۷= ١٢  درصد *۳۰*۵۰۵۶۲۷

مدارک لازم برای بیمه زنان خانه‌دار

اصل شناسنامه و کپی آن

کارت ملی و کپی آن

عکس ۳*۴

تکمیل فرم بیمه زنان خانه‌دار را پر کنید.

نکته:اگر دفترچه بیمه می‌خواهید، گزینه درمان را در فرم مذکور انتخاب کنید.

منبع

نحوه بیمه بازنشستگی زنان خانه دار چگونه است؟+ جزئیات
www.borna.news

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا