videos

مدی بورس

.

مدی بورس

مدی بورس پلتفرم تخصصی پخش اقلام پزشکی در داروخانه ها و مراکزدرمانی است که امکان خرید یکجا از کلیه تامین کنندگان سراسر کشور فراهم میکند. از طریق مدی بورس داروخانه ها و کلیه مراکز درمانی می توانند کلیه تجهیزات پزشکی آرایشی بهداشتی، مادر و کودک، ارتوپدی مورد نیاز خود را به روش های مختلف تهیه کنند. www.medibourse.com

مدی بورس

مدی بورس پلتفرم تخصصی پخش اقلام پزشکی در داروخانه ها و مراکزدرمانی است که امکان خرید یکجا از کلیه تامین کنندگان سراسر کشور فراهم میکند. از طریق مدی بورس داروخانه ها و کلیه مراکز درمانی می توانند کلیه تجهیزات پزشکی آرایشی بهداشتی، مادر و کودک، ارتوپدی مورد نیاز خود را به روش های مختلف تهیه کنند. www.medibourse.com

مدی بورس پلتفرم تخصصی پخش اقلام پزشکی در داروخانه ها و مراکزدرمانی است که امکان خرید یکجا از کلیه تامین کنندگان سراسر کشور فراهم میکند. از طریق مدی بورس داروخانه ها و کلیه مراکز درمانی می توانند کلیه تجهیزات پزشکی آرایشی بهداشتی، مادر و کودک، ارتوپدی مورد نیاز خود را به روش های مختلف تهیه کنند. www.medibourse.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا