videos

فیلم جراحی سنگ بزرگ کلیه به روش PCNL

.

فیلم جراحی سنگ بزرگ کلیه به روش PCNL

در این ویدئو مشاهده می کنید که چگونه و با استفاده از روش PCNL یا روش بسته و فقط با ایجاد تنها یک سوراخ کوچک روی بدن سنگ کلیه را از بدن خارج میکنند.

فیلم جراحی سنگ بزرگ کلیه به روش PCNL

در این ویدئو مشاهده می کنید که چگونه و با استفاده از روش PCNL یا روش بسته و فقط با ایجاد تنها یک سوراخ کوچک روی بدن سنگ کلیه را از بدن خارج میکنند.

در این ویدئو مشاهده می کنید که چگونه و با استفاده از روش PCNL یا روش بسته و فقط با ایجاد تنها یک سوراخ کوچک روی بدن سنگ کلیه را از بدن خارج میکنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا