videos

سکانس انفجار استادیوم و پل های شهر در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد

.

سکانس انفجار استادیوم و پل های شهر در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد

پیکسینما: در این سکانس بین(تام هاردی) عملیات خود را با انفجار استادیوم شروع می کند. عملیاتی با انفجار راه های زیر زمینی و مترو شهر که باعث حبس شدن نیرو‌های پلیس زیر زمین و تصرف شهر توسط بین و نیروهای او می‌شود. او دکتر لئونیک پاول را که تنها فردی است که می‌تواند بمب آماده انفجار را خنثی کند جلوی چشمان تماشاگران استادیوم می‌کشد www.PIXINEMA.ir

سکانس انفجار استادیوم و پل های شهر در فیلم شوالیه تاریکی برمی‌خیزد

پیکسینما: در این سکانس بین(تام هاردی) عملیات خود را با انفجار استادیوم شروع می کند. عملیاتی با انفجار راه های زیر زمینی و مترو شهر که باعث حبس شدن نیرو‌های پلیس زیر زمین و تصرف شهر توسط بین و نیروهای او می‌شود. او دکتر لئونیک پاول را که تنها فردی است که می‌تواند بمب آماده انفجار را خنثی کند جلوی چشمان تماشاگران استادیوم می‌کشد www.PIXINEMA.ir

پیکسینما: در این سکانس بین(تام هاردی) عملیات خود را با انفجار استادیوم شروع می کند. عملیاتی با انفجار راه های زیر زمینی و مترو شهر که باعث حبس شدن نیرو‌های پلیس زیر زمین و تصرف شهر توسط بین و نیروهای او می‌شود. او دکتر لئونیک پاول را که تنها فردی است که می‌تواند بمب آماده انفجار را خنثی کند جلوی چشمان تماشاگران استادیوم می‌کشد www.PIXINEMA.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا