videos

تهیه اسکرین شات در آفیس ورد

.

تهیه اسکرین شات در آفیس ورد

یکی از قابلیت های نرم افزار آفیس ورد (Microsoft Office Word)، تهیه اسکرین شات یا همان عکس برداری از صفحه نمایش است. شما به راحتی با این قابلیت درونی نرم افزار ورد می توانید از هر محیط سیستم عامل خود اسکرین شات تهیه کنید. مشاهده در بلاگ یوکسیم : http://blog.uxeem.com/word/how-to-take-screenshot-in-word/

تهیه اسکرین شات در آفیس ورد

یکی از قابلیت های نرم افزار آفیس ورد (Microsoft Office Word)، تهیه اسکرین شات یا همان عکس برداری از صفحه نمایش است. شما به راحتی با این قابلیت درونی نرم افزار ورد می توانید از هر محیط سیستم عامل خود اسکرین شات تهیه کنید. مشاهده در بلاگ یوکسیم : http://blog.uxeem.com/word/how-to-take-screenshot-in-word/

یکی از قابلیت های نرم افزار آفیس ورد (Microsoft Office Word)، تهیه اسکرین شات یا همان عکس برداری از صفحه نمایش است. شما به راحتی با این قابلیت درونی نرم افزار ورد می توانید از هر محیط سیستم عامل خود اسکرین شات تهیه کنید. مشاهده در بلاگ یوکسیم : http://blog.uxeem.com/word/how-to-take-screenshot-in-word/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا