videos

بریده فصل چهارم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

.

بریده فصل چهارم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس، تمرین هایی به صورت چهارگذینه ای و همچنین مرتب سازی جملات سوالی را داریم که طبق فرمول جمله بندی مرتب می نمائیم. اتصال تصاویر به متن ها، تمرین های مربوط به قید تکرار در قالب قید مشخص شده، کار با جدول کلمات متقاطع و پرسش و پاسخ نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بریده فصل چهارم آموزش کتاب کار انگلیسی (3)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس، تمرین هایی به صورت چهارگذینه ای و همچنین مرتب سازی جملات سوالی را داریم که طبق فرمول جمله بندی مرتب می نمائیم. اتصال تصاویر به متن ها، تمرین های مربوط به قید تکرار در قالب قید مشخص شده، کار با جدول کلمات متقاطع و پرسش و پاسخ نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بیش از 3 ساعت آموزش کتاب کار زبان انگلیسی پایه نهم مدرسه با کیفیت بالا، حجم کم و هزینه پایین در آکادمی نیک درس در اختیار مخاطبین قرار دارد. این آموزش، مکمل آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم (این آموزش نیز در آکادمی نیک درس ارائه گردیده است) بوده که با استفاده از تمرین‌ها و مثال‌ها، به یادگیری افعال با قائده و بی قائده در زمان‌های گذشته، حال و آینده، پرداخته و تمرین‌های مربوطه به ضمیر مفعولی، صفت مالکیت، قیود تکرار و … نیز پرداخته شده است. در این درس، تمرین هایی به صورت چهارگذینه ای و همچنین مرتب سازی جملات سوالی را داریم که طبق فرمول جمله بندی مرتب می نمائیم. اتصال تصاویر به متن ها، تمرین های مربوط به قید تکرار در قالب قید مشخص شده، کار با جدول کلمات متقاطع و پرسش و پاسخ نیز مورد بررسی قرار می گیرد. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=2894 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا