videos

بریده فصل سوم آموزش طراحی با نرم افزار Autodesk Inventor

.

بریده فصل سوم آموزش طراحی با نرم افزار Autodesk Inventor

بیش از 12 ساعت آموزش ویدئویی تخصصی طراحی با نرم افزار اتودسک اینونتور، با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین قرار دارد. نرم افزار Inventor، یکی از مهمترین نرم افزارهای طراحی صنعتی بوده که در آن از مباحث پایه به صورت گام به گام و اصولی مطالب را آموزش داده و مخاطب در انتهای دوره، توانایی انجام اکثر طراحی‌های دوبعدی و سه بعدی صنعتی را خواهد داشت و همچنین در ادامه می‌توان نقشه‌های مدل‌ها را آماده کرده و انواع خروجی‌ها را گرفت. در فصل سوم که از پایه مباحث مدل‌سازی سه‌بعدی مطرح و طبق اصول استاندارد معیّنی در قالب مثال‌های متعدد این محیط را مورد مطالعه قرارداده و استراتژی‌های طراحی سه‌بعدی را فرا می‌گیریم. با ابزارهای ایجاد شونده و ویرایش کننده به طور کامل آشنا شده و انواع حالت‌ها را که در موضوع طراحی اثر گذار هستند بررسی شده و یک دید طراحی برای مخاطب فراهم می نمائیم. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=3813 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بریده فصل سوم آموزش طراحی با نرم افزار Autodesk Inventor

بیش از 12 ساعت آموزش ویدئویی تخصصی طراحی با نرم افزار اتودسک اینونتور، با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین قرار دارد. نرم افزار Inventor، یکی از مهمترین نرم افزارهای طراحی صنعتی بوده که در آن از مباحث پایه به صورت گام به گام و اصولی مطالب را آموزش داده و مخاطب در انتهای دوره، توانایی انجام اکثر طراحی‌های دوبعدی و سه بعدی صنعتی را خواهد داشت و همچنین در ادامه می‌توان نقشه‌های مدل‌ها را آماده کرده و انواع خروجی‌ها را گرفت. در فصل سوم که از پایه مباحث مدل‌سازی سه‌بعدی مطرح و طبق اصول استاندارد معیّنی در قالب مثال‌های متعدد این محیط را مورد مطالعه قرارداده و استراتژی‌های طراحی سه‌بعدی را فرا می‌گیریم. با ابزارهای ایجاد شونده و ویرایش کننده به طور کامل آشنا شده و انواع حالت‌ها را که در موضوع طراحی اثر گذار هستند بررسی شده و یک دید طراحی برای مخاطب فراهم می نمائیم. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=3813 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بیش از 12 ساعت آموزش ویدئویی تخصصی طراحی با نرم افزار اتودسک اینونتور، با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین قرار دارد. نرم افزار Inventor، یکی از مهمترین نرم افزارهای طراحی صنعتی بوده که در آن از مباحث پایه به صورت گام به گام و اصولی مطالب را آموزش داده و مخاطب در انتهای دوره، توانایی انجام اکثر طراحی‌های دوبعدی و سه بعدی صنعتی را خواهد داشت و همچنین در ادامه می‌توان نقشه‌های مدل‌ها را آماده کرده و انواع خروجی‌ها را گرفت. در فصل سوم که از پایه مباحث مدل‌سازی سه‌بعدی مطرح و طبق اصول استاندارد معیّنی در قالب مثال‌های متعدد این محیط را مورد مطالعه قرارداده و استراتژی‌های طراحی سه‌بعدی را فرا می‌گیریم. با ابزارهای ایجاد شونده و ویرایش کننده به طور کامل آشنا شده و انواع حالت‌ها را که در موضوع طراحی اثر گذار هستند بررسی شده و یک دید طراحی برای مخاطب فراهم می نمائیم. ———————– جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=3813 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا