videos

بریده درس اول آموزش زبان انگلیسی (۳)، پایه نهم

.

بریده درس اول آموزش زبان انگلیسی (۳)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کامل و حرفه ای از کتاب زبان انگلیسی پایه نهم با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین عزیز قرار دارد. در ابتدا مکالمات و کلمات مربوط به موضوعات مرتبط با درس پرداخته و سپس به گرامر همان درس در موضوعات مختلف از جمله گرامر ساخت جملات ساده با فاعل و فعل‌های کمکی، گرامر نحوه ساخت جملات منفی و سوالی در زمان حال استمراری، گرامر نحوه ساخت جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان حال ساده، گرامر نحوه ساخت کلمات پرسشی با How، When، Why و …، گرامر ایجاد جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال با قاعده، گرامر ایجاد انواع جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال بی‌قاعده آشنا می‌شویم. در این درس که در نیک درس ارائه شده در مورد خصوصیات باطنی (شخصیت) صحبت می شود و در این قالب، گرامرهای درس در مورد چگونگی ساخت جملات ساده با فاعل و فعل های کمکی را خواهیم آموخت و همچنین با انواع تُن صدا در جملات مختلف آشنا شده و به بررسی آهنگ صدا در هر جمله می پردازیم. کلمات پرکاربرد در مورد شخصیت مانند خودخواه، مرتب، عصبی، خجالتی و … را به همراه تصاویر مربوطه خواهیم آموخت. ————- جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=302 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بریده درس اول آموزش زبان انگلیسی (۳)، پایه نهم

بیش از 3 ساعت آموزش کامل و حرفه ای از کتاب زبان انگلیسی پایه نهم با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین عزیز قرار دارد. در ابتدا مکالمات و کلمات مربوط به موضوعات مرتبط با درس پرداخته و سپس به گرامر همان درس در موضوعات مختلف از جمله گرامر ساخت جملات ساده با فاعل و فعل‌های کمکی، گرامر نحوه ساخت جملات منفی و سوالی در زمان حال استمراری، گرامر نحوه ساخت جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان حال ساده، گرامر نحوه ساخت کلمات پرسشی با How، When، Why و …، گرامر ایجاد جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال با قاعده، گرامر ایجاد انواع جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال بی‌قاعده آشنا می‌شویم. در این درس که در نیک درس ارائه شده در مورد خصوصیات باطنی (شخصیت) صحبت می شود و در این قالب، گرامرهای درس در مورد چگونگی ساخت جملات ساده با فاعل و فعل های کمکی را خواهیم آموخت و همچنین با انواع تُن صدا در جملات مختلف آشنا شده و به بررسی آهنگ صدا در هر جمله می پردازیم. کلمات پرکاربرد در مورد شخصیت مانند خودخواه، مرتب، عصبی، خجالتی و … را به همراه تصاویر مربوطه خواهیم آموخت. ————- جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=302 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

بیش از 3 ساعت آموزش کامل و حرفه ای از کتاب زبان انگلیسی پایه نهم با کیفیت بالا، کم حجم و کم هزینه در اختیار مخاطبین عزیز قرار دارد. در ابتدا مکالمات و کلمات مربوط به موضوعات مرتبط با درس پرداخته و سپس به گرامر همان درس در موضوعات مختلف از جمله گرامر ساخت جملات ساده با فاعل و فعل‌های کمکی، گرامر نحوه ساخت جملات منفی و سوالی در زمان حال استمراری، گرامر نحوه ساخت جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان حال ساده، گرامر نحوه ساخت کلمات پرسشی با How، When، Why و …، گرامر ایجاد جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال با قاعده، گرامر ایجاد انواع جملات سوالی، مثبت و منفی در زمان گذشته با افعال بی‌قاعده آشنا می‌شویم. در این درس که در نیک درس ارائه شده در مورد خصوصیات باطنی (شخصیت) صحبت می شود و در این قالب، گرامرهای درس در مورد چگونگی ساخت جملات ساده با فاعل و فعل های کمکی را خواهیم آموخت و همچنین با انواع تُن صدا در جملات مختلف آشنا شده و به بررسی آهنگ صدا در هر جمله می پردازیم. کلمات پرکاربرد در مورد شخصیت مانند خودخواه، مرتب، عصبی، خجالتی و … را به همراه تصاویر مربوطه خواهیم آموخت. ————- جهت تهیه کامل آموزش می‌توانید از لینک زیر اقدام نمائید. https://nikdars.com/?p=302 در صورت تمایل به تدریس در آکادمی نیک درس، مهارت‌های خود را در فرم همکاری با ما در وب سایت آکادمی نیک درس وارد نمائید. www.NikDars.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا