videos

آلودگی دریای خزر و مرگ پرندگان

.

آلودگی دریای خزر و مرگ پرندگان

در تصویر سواحل حاجی بکنده را خواهید دید مرگ میر ماهی ها در ساحل دریا و پرندگان دریایی و همینطور فوک های خزری که در معرض انقراض قرار گرفته است دلایل این فاجعه بسیار است که در سایت زیباکناری مفصل به آن پرداخته ایم به طور مختصر بگم طورهای رها شده توسط صیادان، ریختن فاضل آب های شهری روستایی در ردوخانه های که به دریا می ریزند و… ادامه مطلب را می توانید بهمراه عکس از سواحل زیباکنار بخوانید و ببینید http://Zibaknari.ir

آلودگی دریای خزر و مرگ پرندگان

در تصویر سواحل حاجی بکنده را خواهید دید مرگ میر ماهی ها در ساحل دریا و پرندگان دریایی و همینطور فوک های خزری که در معرض انقراض قرار گرفته است دلایل این فاجعه بسیار است که در سایت زیباکناری مفصل به آن پرداخته ایم به طور مختصر بگم طورهای رها شده توسط صیادان، ریختن فاضل آب های شهری روستایی در ردوخانه های که به دریا می ریزند و… ادامه مطلب را می توانید بهمراه عکس از سواحل زیباکنار بخوانید و ببینید http://Zibaknari.ir

در تصویر سواحل حاجی بکنده را خواهید دید مرگ میر ماهی ها در ساحل دریا و پرندگان دریایی و همینطور فوک های خزری که در معرض انقراض قرار گرفته است دلایل این فاجعه بسیار است که در سایت زیباکناری مفصل به آن پرداخته ایم به طور مختصر بگم طورهای رها شده توسط صیادان، ریختن فاضل آب های شهری روستایی در ردوخانه های که به دریا می ریزند و… ادامه مطلب را می توانید بهمراه عکس از سواحل زیباکنار بخوانید و ببینید http://Zibaknari.ir

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا